Paternoster - Sbírka na opravu historického výtahu na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Děkujeme všem dárcům!

97%
1 358 148 Kč
vybráno
1 400 000 Kč
cílová částka

87
přispěvatelů

200 000 Kč
nejvyšší příspěvek

Vážení absolventi, přátelé a příznivci Právnické fakulty UK!

Investiční akce pater noster pokračuje. Připravili jsme projektovou dokumentaci, vyhlásili jsme veřejnou soutěž a vybrali zhotovitele. Zvýšené náklady způsobené zejména požadavky Odboru památkové péče pokrýváme nejen podporou Magistrátu hl. m. Prahy, ČEZu a dalších, ale také formou této kampaně, kterou oslovujeme i Vás.

Doufáme, že se přidáte ke stávajícím podporovatelům a přispějete na realizaci projektu v této závěrečné fázi.

Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

Paternoster

Informace o sbírce

Tato sbírka si klade za cíl podpořit Rekonstrukci výtahu Paternoster nacházejícím se v budově Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Tento výtah Paternoster byl součástí budovy fakulty již od jejího počátku, tedy od roku 1930, kdy byla stavba dokončena. Výtah byl z technick ch důvodů odstaven v roce 2005 a od té doby se hledají možnosti jeho opětovného uvedení do provozu.

Vybrané prostředky by byly kombinovány s vlastními prostředky fakulty, neboĹŇ se ukázalo, že uhrazení plné částky řádné rekonstrukce by nebylo ve fakultních možnostech. Budeme tedy velmi vděční každému, kdo se rozhodne tento náš záměr podpořit a přispět tak k oživení tohoto stále vzácnějšího výtahu.


Rekonstrukce výtahu bude stát celkem 9,8 mil. Kč. Z této částky hradí fakulta 7,5 mil. Kč. 500 tis. Kč přispěl ČEZ a 600 tis. Kč Magistrát Hl. m. Prahy. Zbyl ch 1,4 mil. Kč vybíráme ve veřejné kampani na podporu projektu.

vizualizace financován - rekonstrukce

Pořádané akce

V září pro vás chystáme benefiční akci spojenou s poslední možností naštívit výtah před rekonstrukcí a vidět jeho původní stav. Podrobnosti k akci zveřejníme během prázdnin.

Možnosti přispění

 

Na akcích

Sledujte akce, na kterých můžete pomoci rekonstruci Paternosteru.

Nadcházející

Přímo

Přispějte přímo převodem částky na náš účet č. 85738011/0100, variabilní symbol 330.
U každého daru nad 1000,- Kč je nutné podepsat darovací smlouvu. Jejich vzory najdete pod odkazem níže.

Vzory smluv
 


Podpořeno Nadací ČEZ ve výši 500.000 Kč

Nad 10 000 Kč přispěli:


PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář
Dentons Europe Services s.r.o.
JUDr. Daniel Honzík
Doc. JUDr. Jan Wintr
JUDr. Jan Jiříček
JUDr. Katarína Kukanová
JUDr. Emil Janča
JUDr. Miroslav Káninský
JUDr. Petra Buzková
Ing. Aleš Zethner, MBA
JUDr. Martin Vychopeň
JUDr. Jiří Šorf
JUDr. Alexander Karolyi
Prof. JUDr. PhDr. Michal Tomášek. DrSc.
Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. LL.M.
Spolek českých právníků Všehrd
Česká společnost pro pracovní právo a právo sociálního zabezpečení, z.s.
KARELLI CZ, s.r.o.
J.K.L. PARTNERS s.r.o
JUDr. Jan Langmeier
Dr. Jan Telenský
RSCP, s.r.o.
TATEM MENTIS s.r.o.
PROFISTAV Praha, s.r.o.
TECHNISERV, spol. s r.o.
Česká advokátní komora
ELSA Praha, z.s.
Mgr. Vilém Anzenbacher
Common Law Society

Dále přispěli:


Doc. JUDr. Vladimír Balaš
JUDr. Zora Antonyová, PhD.
JUDr. PhDr. Marek Antoš, PhD. LL.M.
JUDr. Světlana Semrádová Zvolánková
JUDr. Pavel Čapčuch
JUDr. Boris Vaca
JUDr. Alois Veverka
JUDr. Jana Líznerová, PhD.
Mgr. Martin Plíšek
Mgr. Andrea Gabonay
Bříza & Trubač, s.r.o., advokátní kancelář
JUDr. Ivana Krušková
JUDr. Eva Ivicová Brejchová
JUDr. Gerhardt Bubník, LL.M.
JUDr. Kateřina Eichlerová, PhD.
Michaela Brudnová
Právnický akademický spolek Juristi
Wolters Kluwer ČR, a.s.
Mgr. Václav Kočka
Coffee Espresso Bar, s.r.o
JUDr. Beno Jeřábek
JUDr. Tomáš Leuchter
JUDr. Kamila Krechlerová
JUDr. Jolana Bartošová
JUDr. Petra Farská
JUDr. Petr Adamík
JUDr. Petr Novotný
Mgr. Kryštof Janek
JUDr. Monika Novotná
JUDr. David Hovorka
JUDr. Pavel Koukal
Ing. Jarmila Vaňková
Ing. Iva Schmidtová
Mgr. Alena Sojková
Jan Kaczor
Renata Hertlová
JUDr. Zdeněk Obst
Petr Koc
JUDr. Jan Petrov
Jindřich Hrouda
Milada Dědicová
Tým Juristické bojovky
Lucie Balvínová
Vavřinec Klener
Miroslav Kastyl
JUDr. Marek Novotný
JUDr. Leona Dufková
Mgr. Miroslava Jarošová
JUDr. Andrea Venclíková
Alžběta Kubitová
Jiří Brožek
Ivo Fulhamer
Šimon Pepřík
Mgr. Petr Dražil